Hiroya Tsukamoto's myspace


Interoceanico's myspace


VOCAL
Marta Gomez
    Hiromi Suda    Alejandra Ortiz    Mikhail Tarasov   Mutsuko Kawamoto    Monica Yngvesson 

GUITAR
Daisuke Abe 
  Chi Chau Lam     Julio A. Santillan    Nobuki Takamen      Koran Hasanagic Hironobu Saito  Daisuke Kunita Takayoshi Baba Kensuke Yahata  Yasuyoshi OginoAndre Matos   JWerner Fischer  Kenichi Doami

DRUMS & PERCUSSIONS
Franco Pinna    Keita Ogawa Matt KilmerBrian McLaughlin
    Yoshifumi Nihonmatsu   Jared Schonig

BASS
Moto Fukushima
   Fernando Huergo  Yasushi Nakamura       Yoshihide Koide

PIANO
VianEmilio Teubal 
Yuiko Goto   Kaori Tanioka   Yoshiko Furuta

HORNS & WOODWINDS
Dan Brantigan    Yulia Musayelyan     Ian Rapien   Jon De Lucia Shusuke Yamamoto  Xavier Perez      Tomokazu Yamada Yosuke Kurita      Sam Sadigurskyー)
(ベーシスト)
GROUP
K-Prelude
   Weatheroutpost 12 

LUTHERIE
Hongoh Guitars

OTHERS
Christian kaufmann Tomoko Hayashi ンYarinage.com
     Lara Brodsky    Chris Pandolfi (  Onur Ozcan   Katarina Olujic    TanrenMusic Cafe SOEN (
Desafinado (Osaka University of Foreign Studies Jazz Club)   Shinkyokushin Sato Dojoド(
Musica Argentina, Brazileira and All Frontier